parallax background

Callexcell engageert zich voor het goede doel

In het kader van de waarde ‘Engage’ werd er flink wat werk geleverd voor het goede doel. Op 15 december vond de allereerste Callexcell-quiz plaats in de Rvue op Stayen. Een goeie week later ondersteunde ons bedrijf een kerstdiner voor kansarmen en op 24 januari komt het Rode Kruis langs op Stayen om bloed te verzamelen.

Quiz o’clock

De 22 deelnemende ploegen, samengesteld uit interne medewerkers, partners, vrienden en sympathisanten, gaven het beste van zichzelf in verschillende uitdagende rondes. Céline Malyster was voor de gelegenheid onze quizmaster en presentatrice. De jury bestond uit enkele kritische geesten van het Quality & Training-departement.

De avond verliep vlekkeloos en het bleef lange tijd spannend. Uiteindelijk werd ‘De sluwe soundcard’ de verdiende winnaar. Het allegaartje van Callexcellers en enkele externe knappe koppen haalde het met liefst 87 punten. Ze gingen naar huis met een leuk geschenkenpakket met verzorgingsproducten.

De opbrengst van ruim €1300 werd integraal geschonken aan Music for Life van radiozender Studio Brussel. Als goede doel kozen onze medewerkers VZW De Egeltjes, een innovatieve kinderopvang die zich openstelt voor kinderen met een extra zorgbehoefte, zoals een ontwikkelingsachterstand of een moeilijke opvoedingssituatie. Het was operations manager Vanessa die de cheque mocht gaan overhandigen in de Schorre in Boom. Zij vertegenwoordigde Callexcell voor de micro van Kirsten Lemaire. Good job Vanessa!

Via deze weg willen we ook alle vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet!

Kerstdiner

Cristina Vreven en enkele andere medestudentes van de UHasselt organiseerden een diner voor kansarmen. Het hartverwarmende project kaderde in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toen Cristina vroeg of Callexcell hierbij wou helpen hebben we geen seconde getwijfeld. Samen met Stayen planden we een warm kerstdiner voor een 80-tal lokale kansarmen. Enkele Limburgse bedrijven sponsorden en het diner werd een succes. De opbrengst van €1002 ging ook volledig naar VZW De Egeltjes.

Bloed geven

De collectieve inschrijvingen voor de bloeddonatie hebben ons aangenaam verrast. Zo’n 100 medewerkers zijn bereid om bloed te geven! Na verschillende gesprekken en een sitebezoek kunnen we jullie meedelen dat het Rode Kruis op dinsdag 24 januari zal postvatten in de Rvue op Stayen. Iedereen die zich heeft ingeschreven kan voor of na zijn shift bloed komen geven. Jullie weten als geen anders wat ‘Engage’ inhoudt. Keep up the good work!